Reklamace

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.)! Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. K reklamaci nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.!

 

Záruka se nevztahuje na:

• závady způsobené neoprávněným zásahem do dodaného zboží či jeho zařízení

• na opotřebení dodaného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

 

• závady v důsledku použití dodaného zboží k jiným než obvyklým účelům

• závady způsobené nevhodným skladováním dodaného zboží nebo špatnou či neodbornou obsluhou

•závady způsobené nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci dodaného zboží

• závady způsobené neodbornou instalací dodaného zboží a jeho zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

 

Postup při reklamaci:

1) informujte prodávajícího o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu

4) dodejte prodávajícímu doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany.

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány! Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem České republiky máte jako zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutné dodat prodávajícímu originální doklad o koupi zboží v eshopu www.richbarf.cz.

Reklamované zboží přejmeme nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či s neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky zaslané doporučeně (za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky, doporučujeme tedy zboží pojistit). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Máte otázku?

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů
Close