Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu richbarf.cz
 
Dorota Nitschová
Sezimova 392/3
Praha 4-Nusle
 
Tel.: + 420 777 044 321
E-mail: info@richbarf.cz
IČO: 87611775
DIČ: CZ8962220102
Číslo účtu: 2800926054 / 2010
V.S.: číslo Vaší objednávky

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím na internetové adrese www. richbarf.cz. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě dvě strany závazné, pokud není v kupní smlouvě(objednávce) výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www. richbarf.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží, resp. je její nedílnou součástí. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

b) Není- li mezi účastníky sjednána dlouhodobá kupní smlouva v písemné podobě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky přes internetové stránky obchodu www.richbarf.cz a specifikace zákazníka ( u objednávek prostřednictvím elektronické pošty).

2. PŘEDMĚT SMOLUVY

Předmětem kupní smlouvy(objednávky) jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Váhy, rozměry, kusy, ceny a ostatní údaje obsažené na www.richbarf.cz jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly v kupní smlouvě (objednávce¨) výslovně uvedeny jako závazné. Richbarf.cz (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží se objednává pomocí nákupního košíku přes e-shop na internetových stránkách www. richbarf.cz či přes e-mail info@richbarf.cz. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Při objednání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4. CENY

Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.richbarf.cz). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. V případě zvýšení cen prodávající kontaktuje kupujícího a projedná s ním úpravu ceny, případně zrušení jeho objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout, zda akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána případná cena dopravy podle internetových stránech www.richbarf.cz, sekce doprava a platba.

Celková cena zboží se skládá z ceny zboží včetně DPH a dopravného a z nákladů spojených s balením zboží.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující při zadání objednávky zadává jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží:

a) v hotovosti při převzetí zboží nebo při rozvozu

b) platba předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího 2800926054 / 2010 vedený u Fio

c) dobírka.

V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny uvedené v kupní smlouvě (objednávce) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Sazby za zásilky jsou uvedeny v sekci "doprava a platba" na internetových stránkách www.richbarf.cz. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou cenu objednaného zboží.

6. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin. Uvedená lhůta expedice zboží platí od následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem, který jste si uvedli ve Vaší objednávce. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

7. DOPRAVA

RichBarf.cz Vám nabízí několik druhů dopravy. V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat, snažíme se každému vyjít maximálně vstříc! 

Doprava

RichBarf.cz Vám nabízí několik druhů dopravy. V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat, snažíme se každému vyjít maximálně vstříc! 

Při objednávce nad 1300,- Kč (bez DPH) doprava zdarma.

1) Osobní odběr na prodejně na adrese Horní 1466/10, Praha 4 - Nusle - dle aktuální otevírací doby (http://www.richbarf.cz/nase-prodejna)

2) Rozvoz po Praze - při nákupu nad 1300,- Kč (bez DPH) rozvoz zdarma, při menším nákupu možné za cenu 8 Kč/km. Rozvoz zajištěn v termoboxech. Cena dopravy je účtována z prodejny a to trasa TAM i ZPĚT. Oblastí "Praha"se rozumí všechny adresy, jejichž PSČ začíná číslem 1- "jedničkou"

3) Přeprava společností GLS - Zboží zasíláme v úterý . Z Vaší strany je nutné zajistit převzetí zboží ihned, bohužel není možné předem určit čas doručení! Zboží bude zabaleno tak, aby nepodléhalo případnému rychlému rozmrznutí.  Bohužel nyní mražené neposíláme !!!

Dopravné:   do 10 kg - 140 Kč

                   do 20 kg- 175 Kč

                   do 30 kg - 209 Kč.

U této přepravy je možná platbu předem na náš bankovní účet, nebo na dobírku za příplatek 40Kč. Balíkem do 10-ti kg se rozumí váha zboží max.do 9 kg, balík do 20 kg max. 18 kg, balík do 30-ti kg max 28kg. Pokud balík přesáhne tuto částku, automaticky Vám účtujeme dopravné o stupeň vyšší. Těžší zásilky lze zasílat jen po domluvě, dle individuální ceny.                 

4) Slovenská pošta - max. hmotnost zásilky 10kg i s přepravním obalem. Balíky do 2 kg: dopravné 149,-Kč a balíky do 10 kg: dopravné 199Kč.

5) Uloženka pobočka (Heureka point) - od expedice je zboží na pobočce do 2. dne a je zde pro Vás uloženo po dobu 7 dnů. Lze platit pouze v hotovosti, nikoliv platební kartou.

Dopravné:   do 2 kg - 55 Kč

                   do 10 kg- 69 Kč

                   do 20 kg - 95 Kč.

6) Uloženka doručení na adresu- od expedice je zboží do 2. dne u Vás. 

Dopravné:   do 1,5 kg - 85 Kč 

                   do 10 kg- 99 Kč

                   do 20 kg - 120 Kč.

 

 

8.PLATBA 

Za objednané zboží lze platit:

1) v hotovosti - při osobním odběru či rozvozu - ZDARMA (pokud je to možné, připravte si prosím přesnou částku)

2) bankovním převodem na účet vedený u Fio (č. ú. 2800926054 / 2010), jako variabilní symbol prosím použijte číslo objednávky - zdarma

3) dobírkou u GLS  + 40 Kč

4) dobírkou u Uloženka.cz  + 25 Kč.

5) dobírkou u Slovenské Pošty  + 25 Kč.

Tyto dodací podmínky jsou platné od 1.6.2018

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Bez zápisu o poškození zásilky není možné zboží reklamovat. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

9. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2-20 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem a nebudeme moci splnit uvedenou dodací lhůtu, budeme Vás neprodleně kontaktovat o jejím prodloužení. Rozvozové hodiny jsou obvykle dle individuální domluvy se zákazníkem (Praha). Veškeré objednané zboží Vám bude doručeno zároveň v jedné dodávce tzn. podle toho, kdy obdržíme od našeho dodavatele poslední kus z Vaší objednávky. Ve zvláštních situacích je možno domluvit se na výjimce. Nezodpovídáme za případné zdržení v dodávce, které by bylo způsobeno jakoukoliv spediční službou nebo v důsledku živelných pohrom nebo vyšší mocí.. Zákazník je povinen si pohlídat doručení své objednávky od České pošty od okamžiku odeslání oznámení, že zboží bylo expedováno, emailem. Rádi Vám na požádání poskytneme podací číslo balíku. Při dotazech na stav objednávky uveďte prosím vždy její číslo.

10. ZÁRUKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PRODÁVANÉ ZBOŽÍ.

Na veškeré zboží, prodávané v internetovém obchodě www.richbarf.cz, se vztahuje záruka za vady a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

• závady způsobené neoprávněným zásahem do dodaného zboží či jeho zařízení

• na opotřebení dodaného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

• závady v důsledku použití dodaného zboží k jiným než obvyklým účelům

• závady způsobené nevhodným skladováním dodaného zboží nebo špatnou či neodbornou obsluhou

•závady způsobené nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci dodaného zboží

• závady způsobené neodbornou instalací dodaného zboží a jeho zařízení nebo jiným mechanickým poškozením

11. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží v původním nepoškozeném obalu vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku!) na naši adresu. Zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato. Náklady spojené s vyměňováním zboží nese vždy v plné výši kupující. K výměně nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník.

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem České republiky máte jako zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutné dodat prodávajícímu originál dokladu o koupi zboží v eshopu www.richbarf.cz.

12. REKLAMACE 

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je nám kupující povinen neprodleně hlásit!

Za vady vzniklé spediční službou v žádném případě neručíme! Doporučujeme Vám nepřebírat si poškozený balíček! V případě poškození zboží při přepravě si zákazník reklamaci řeší sám s přepravcem (např. s ČP apod.)! Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Náklady na poštovné a balné hradí v případě reklamace zákazník.

K reklamaci nepřijmeme zboží jakkoliv znečištěné, neočištěné od srsti, chlupů apod.! Takové zboží bude zákazníkovi vráceno. V takovémto případě hradí poštovné zákazník.

Postup při reklamaci:

1) informujte prodávajícího o reklamaci e-mailem, telefonicky či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu

4) dodejte prodávajícímu doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží z naší strany.

Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do 3 dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží. Vzhledem k charakteru krmiv, jež jsou zbožím podléhajícím zkáze se specifickými nároky na uskladnění, nebudou pozdější reklamace vyřizovány! Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Zboží musí být vráceno v původním obalu. Doba vyřízení reklamace záleží na druhu krmiva a druhu reklamované vady

Výměna a vrácení zboží do 14-ti dnů bez uvedení důvodu: V souladu s platným právním řádem ČR máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi zboží v eshopu www.richbarf.cz.

Reklamované zboží přejmeme nepoškozené, kompletní, v originálním obalu či s neodstraněnou visačkou, včetně faktury s číslem objednávky zaslané doporučeně (za případnou ztrátu neručíme a reklamace zásilky řeší odesílatel zásilky, doporučujeme tedy zboží pojistit). Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi sdělené osobní údaje při objednávání zboží slouží pouze k vystavení daňového dokladu a zaslání zboží a v žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně (s výjimkou jejich předání v potřebném rozsahu dopravci za účelem doručení zboží kupujícímu) či jinak zneužity ke komerčním účelům. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů s tím, že může prodávajícího požádat o jejich vymazání z evidence prodávajícího.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu www.richbarf.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto obchodních a záručních podmínek (včetně záručních podmínek) a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Www.richbarf.cz nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2013.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Máte otázku?

Napište nám

Informace o zpracování osobních údajů
Close